Aktualności

Nowy konkurs EIT na budowanie zdolności innowacyjnych europejskiego szkolnictwa wyższego

Szanowni Państwo,

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) ogłosił trzeci konkurs Inicjatywy HEI: Budowanie potencjału innowacyjnego szkolnictwa wyższego.

W ramach zaproszenia instytucje szkolnictwa wyższego oraz ich partnerzy nieakademiccy z Europy i krajów stowarzyszonych z programem Horyzont Europa mogą otrzymać do 12 mln euro z funduszy EIT na rozwój projektów, które będą koncentrować się na budowaniu zdolności i szkoleniu talentów w dziedzinach zaawansowanych technologii.

Nowością w tegorocznym konkursie będzie szczególny nacisk na szkolenie talentów technologicznych w szkolnictwie wyższym, zgodny z nowym sztandarowym programem EIT: Deep Tech Talent Initiative.

Nabór wniosków: od 17 listopada 2022 r. do 28 lutego 2023 r.

Więcej informacji: https://eit-hei.eu/calls/call-for-proposals-november-2022/

Spotkanie informacyjne online 28.11.2022: Inicjatywa na rzecz szkolnictwa wyższego (EIT HEI) spotkanie 28.11.2022