Projekty

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu wiodącym ośrodkiem kształcenia ekonomicznego na Dolnym Śląsku

 

 

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa oraz wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego poprzez wdrożenie do dnia 31.12.2023 Zintegrowanego programu rozwoju, będącego odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby wynikające z Regionalnej Strategii Innowacji dla Dolnego Śląska
 
Okres realizacji projektu: 02.09.2019 -31.12.2023 r.
 

Wartość projektu: 6 019 375,15 zł

REGULAMIN PROJEKTU