Projekty

Narodowa Reprezentacja Akademicka - IV edycja

 

Dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego, środków Ministerstwa Edukacji i Nauki

 

Projekt Ministra Edukacji i Nauki wspierający proces kształcenia studentów-sportowców pn. Narodowa Reprezentacja Akademicka ma na celu umożliwienie realizowania równoległej kariery sportowej oraz nauki akademickiej. 

Obejmuje on dofinansowanie na organizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dedykowanych studentom-sportowcom będącym w trakcie kariery sportowej. Program zajęć dydaktycznych realizowany jest w formie indywidualnej organizacji studiów, zgodnie z zaplanowaną liczbą dodatkowych godzin na danego studenta-sportowca. 

Dofinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki 

Program Narodowa Reprezentacja Akademicka – IV 

Nr umowy – MEiN/2023/DPI/3241/NRAIV 

Wartość projektu 44 000,00 zł 

Kwota dofinansowania jednego sportowca 22 000,00 zł 

Realizacja projektu zostanie zakończona 30 czerwca 2024 roku.

Kierownik  merytoryczny projektu: Tomasz Dąbrowski

Menedżer Projektu: dr Katarzyna Jakubczyk