Projekty

Developing Online International Teamwork

 

W projekcie DO IT nastąpi przygotowanie i przeprowadzenie badań o charakterze wdrożeniowym w skali międzynarodowej na temat prowadzenia kursów online oraz mieszanych.
Zostaną opracowane wytyczne o przygotowywaniu i prowadzeniu tzw. COIL (Collaborative Online International Learning) oraz BIP (Blended Intensive Programs) w ścisłej międzynarodowej współpracy pomiędzy studentami, uczelniami i nauczycielami.
 
DO IT ma:
a) podnieść świadomość na temat znaczenia edukacji cyfrowej i współpracy międzynarodowej w uczelniach,
b) ułatwić i przyspieszyć adaptację międzynarodowych doświadczeń związanych z pracą zespołową do programów nauczania w uczelniach,
d) dostarczyć wskazówek uzupełnionych krótkimi filmami instruktażowymi, aby inspirować i wspierać nauczycieli w nauczaniu,
e) wspomóc implementację innowacyjnych narzędzi w komunikacji między nauczycielami i uczniami z różnych środowisk kulturowych.
 
W badaniach, pracach nad opracowaniem wytycznych oraz przygotowaniem kursów oprócz UEW biorą udział:
  1. Technical University of Ostrava,
  2. Universidade de Madeira,
  3. Stichting Hogeschool van Amsterdam
 
W UEW kierownikiem merytorycznym jest dr hab. Barbara Mróz-Gorgoń, prof UEW wspierana przez dr hab. Monikę Hajdas, prof UEW.
 
Menedżer projektu: dr Katarzyna Jakubczyk
 
Więcej informacji o projekcie https://www.ekf.vsb.cz/doit/en/
 

okres realizacji projektu – 36 miesięcy od 01.11.2021 do 31.10.2024 roku

kwota dofinansowania UEW – 48 951,00 eur

kwota dofinansowania projektu – 265 504,00 eur

 
ENG
 

The main objective/idea of the DO IT project is the support of HEI education through a project supporting international teamwork, online learning and intercultural collaboration and DC among teachers, academic staff and university students and establishing a cooperative network among educational institutions. Outputs will be aimed to these objectives and will help us to increase the quality of teaching and attractiveness of study.

The key area is to support the skills and competences mentioned above and this is where the partners of the project (universities from 4 different countries) aim their activities.

Although the universities are ready to provide high-quality education to their students, thanks to the situation we all are facing now with the coronavirus pandemic, the education strategies, approaches and methodologies had to be adjusted to this situation. It is necessary to provide university teachers with the necessary competences, knowledge and skills needed to combine the face-to-face and online education.

It is the objective of DO IT to empower teachers and HEIs on how to use digital tools that are available, how to be prepared to combine physical and online teaching especially in teamwork, how to adjust their lectures in online or blended programmes, etc.

Project webpage https://www.ekf.vsb.cz/doit/en/