Projekty

Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców - Inteligentna Nowa Ruda

 

 

W ramach projektu zaprojektowane zostanie energooszczędne oświetlenie miejskie, system zbierania danych o jakości powietrza a także przeprowadzone audyty budynków użyteczności publicznej pod kątem energetycznym.

Docelowym efektem działań EDUKACYJNYCH ORAZ OPRACOWANIA INTELIGENTNYCH ROZWIĄZAŃ będzie:

  • ograniczenie zużycia energii i zanieczyszczenia powietrza poprzez poprawę zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej
  • ograniczenie zużycia energii i zanieczyszczenia powietrza poprzez poprawę Zarządzania Oświetleniem Miejskim 
  • wdrożenie systemu zbierania i przesyłania danych o Powietrzu – kompleksowy system monitorowania jakości powietrza na terenie całego miasta – ostrzeżenia dla mieszkańców 

Wartość projektu:  1 181 977,98  zł

Dofinansowanie dla UEW z EFS: 57 600,00 zł

Lider projektu: Gmina Miejska Nowa Ruda

Partnerzy projektu: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,  Gmina Miejska Świdnica 

Menedżer Projektu UEW: Anna Smurzyńska

 

 

Projekt pn. „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda”, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Spójności