Projekty

UIP - Przebudowa i wyposażenie Uniwersyteckiego Inkubatora Przedsiębiorczości jako wsparcie kreowania i rozwoju przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku

Projekt przebudowy realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 1. Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.3. Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.3. Rozwój przedsiębiorczości

Przebudowa obiektu zakłada stworzenie atrakcyjnej przestrzeni biurowej i co-workingowej, zlokalizowanej w 3 kondygnacyjnym budynku z windą, znajdującym się na terenie campusu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W Uniwersyteckim Inkubatorze Przedsiębiorczości – inQUBE, młodzi przedsiębiorcy znajdą własne miejsce do pracy i rozwijania pomysłów zawodowych. Obiekt będzie przeznaczony dla start’upów branży ICT.

Wartość projektu: 14 476 172,29 zł