Projekty

SIS PhD Ekonomia+

 

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich UEW poprzez opracowanie i wdrożenie interdyscyplinarnego programu studiów doktoranckich o zasięgu krajowym z uwzględnieniem komponentu międzynarodowego na Wydziale Zarządzania Informatyki i Finansów oraz objęcie 11 doktorantów studiujących nauki ekonomiczne z elementami dwóch innych dyscyplin-informatyki lub prawa, z których do 2023 roku minimum 7 uzyska stopień doktora.

Nowy program będzie dostosowany do potrzeb społeczno-gospodarczych. Efektem realizowanego projektu będzie dysertacja doktorska oraz wyposażenie doktoranta w kompetencje umożliwiające samodzielne prowadzenie badań.Nowy-akademicki, interdyscyplinarny z komponentem międzynarodowym-program kształcenia dotyczy 2 specjalizacji:

●nauki ekon. i techniczne (inform.)
●nauki ekon. i prawne(prawo)

W ramach projektu realizowane będą założenia interdyscyplinarności jawnej i indywidualnej. UP działając samodzielnie lub w zespole będzie prowadził badania z obszaru 2 dyscyplin, w tym z nauk ekon. jako dominującej. Efektem aktywności doktoranta, przy wsparciu 2 opiekunów, będzie interdyscyplinarna rozprawa doktorska.Program będzie się odnosił do zagadnień z 3 dziedzin wskazanych we wniosku.

Okres realizacji projektu: 01.03.2018 – 20.02.2023

Wartość projektu: 1 434 984,00 zł

Kierownik projektu: dr hab. Estera Piwoni-Krzeszowska, prof.UE