Projekty

Trzecia Misja Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu dla UTW

 

 

 

 

Projekt pt. “Trzecia misja Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku” realizowany będzie w okresie 1.01.2019 – 31.03.2023 we współpracy z Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W ramach inicjatywy uczestnicy projektu będą mieli możliwość skorzystania z różnych form wsparcia (szkolenia, warsztaty, laboratoria, spotkania kulturalne i artystyczne) prowadzących do zmiany następujących kompetencji: kompetencji interpersonalnych, komunikacyjnych, rozwiązywania konfliktów, pracy w zespole oraz informatycznych.

Projekt obejmuje realizowane wspólnie z podmiotami organizacji pozarządowych działania dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego – Uniwersytetu Trzeciego Wieku, prowadzone na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych, przyczyniające się do rozwoju kompetencji kluczowych, odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa.

Wartość projektu: 628 313,75 zł

Wszelkie informacje dotyczące procesu REKRUTACJI prosimy kierować do Pani Beaty Winnickiej (Biuro Uniwersytetu Trzeciego Wieku UE) pod numer telefonu: 71 36 80 916

Kierownik merytoryczny projektu: dr Joanna Martusewicz

Menedżer Projektu: Marta Wasilewska