Projekty

Trzecia Misja Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu dla dzieci i młodzieży (POWR.03.01.00-00-T223/18-00)

 

 

Dokumenty rekrutacyjne:
Semestr 2020/2021:
Semestr 2021/2022:
Programy szkoleń:

 

 

Ankieta dla uczestników którzy zakończyli udział w projekciehttps://forms.office.com/e/qEzhcpKHAP
 

 

 

Celem projektu jest podniesienie do końca 2022 roku kluczowych kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa przez osoby uczestniczące w edukacji na poziomie wyższym. Zadania skierowane są do 930 uczniów szkół podstawowych i średnich, poprzez realizację działań na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych, tj. opracowanie programów kształcenia i realizację działań dydaktycznych ukierunkowanych na rozwój kompetencji pozwalających na:

  • aktywizację społeczną i zawodową;
  • poszerzanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań;
  • pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej;
  • zapobieganie społecznemu wykluczeniu

Projekt  realizowany będzie w okresie 1.01.2019 – 31.12.2022 we współpracy z Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W ramach inicjatywy dzieci i młodzież będą mieli możliwość skorzystania z różnych form wsparcia (szkolenia, warsztaty, laboratoria) prowadzących do zmiany następujących kompetencji: analityczne, ogólne lub zawodowe, przedsiębiorcze, informatyczne, pracy w zespole, komunikacyjne, przyjmowania odpowiedzialności, kształtowania postaw proaktywnych i kreatywnych.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Wartość projektu: 1 171 462,80 zł

Kierownik merytoryczny projektu: dr Joanna Martusewicz

Menedżer Projektu: Marta Wasilewska