Projekty

Narodowa Reprezentacja Akademicka - III edycja

 

Dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego, środków Ministerstwa Edukacji i Nauki

 

Projekt Ministra Edukacji i Nauki wspierający proces kształcenia studentów-sportowców pn. Narodowa Reprezentacja Akademicka ma na celu umożliwienie realizowania równoległej kariery sportowej oraz nauki akademickiej. Obejmuje on dofinansowanie na organizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dedykowanych studentom-sportowcom będącym w trakcie kariery sportowej. Program zajęć dydaktycznych realizowany jest w formie indywidualnej organizacji studiów, zgodnie z zaplanowaną liczbą dodatkowych godzin na danego studenta-sportowca.

Realizacja projektu zostanie zakończona 31 grudnia 2022 roku.

 

Kierownik  merytoryczny projektu: Tomasz Dąbrowski

Menedżer Projektu: dr Katarzyna Jakubczyk