Projekty

Szkoła Orłów

 

 

Celem głównym projektu jest wsparcie stworzenia ścieżki kształcenia dla wybitnie uzdolnionych studentów (laureatów olimpiad przedmiotowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, a także najlepszych studentów na podstawie wyników uzyskanych na pierwszym roku studiów) poprzez realizację wysokiej jakości kształcenia akademickiego opartego na systemie tutoringu.

Liczba studentów biorąca udział w projekcie:

  • 2 studentów kierunku Finanse i Rachunkowość, którzy są laureatami Olimpiad
  • 3 najlepszych studentów z naboru na rok akademicki 2018/19
Działania są realizowane w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. “Szkoła Orłów” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Wartość projektu: 300 838,65zł