Projekty

Akredytacje dla UEW

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu realizuje projekty, których celem jest zrealizowanie procesu prowadzącego do uzyskania międzynarodowych i krajowych akredytacji potwierdzających profesjonalizm jednostki oraz wysoką jakość usług naukowych i dydaktycznych świadczonych przez uczelnię.

Przyznane akredytacje UEW – https://www.ue.wroc.pl/uczelnia/17285/przyznane_akredytacje.html