Projekty

Granty na granty - promocja jakości III

 

 

Projekty dofinansowane ze środków budżetu państwa

Celem przedsięwzięcia jest wspieranie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w zwiększaniu efektywności ubiegania się o granty finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej i zaangażowania pracowników tych podmiotów w opracowywanie wysokiej jakości wniosków o przyznanie tych grantów.

Wnioski projektowe, które otrzymały wsparcie w ramach przedsięwzięcia:

  • Granty na granty – ENHANCED
  • Granty na granty – EurHisCom
  • Granty na granty –  Fork2Farm