Projekty

Kompleksowe wsparcie Zespołów dydaktycznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

 

 

Celem projektu jest wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kwalifikacji kadr w systemie szkolnictwa wyższego mających na celu poprawę jakości kształcenia.
 
Przewidziane do realizacji w ramach projektu działania mają na celu podniesienie kompetencji dydaktycznych kadr uczelni w zakresie doskonalenia innowacyjnych umiejętności dydaktycznego i informatycznych poprzez wsparcie organizacyjne, szkoleniowe i informatyczno-sprzętowe.
 
Najważniejsze efekty projektu:
 
  • zmiany organizacyjne w Uczelni zapewniające kompleksowe wsparcie działania zespołów dydaktycznych, rad kierunków i dydaktyków pod względem zasobów merytorycznych;
  • stworzenie narzędzia informatycznego mapującego potrzeby i zasoby zespołów dydaktycznych;
  • wzmocnienie kompetencji dydaktycznych uczestników projektu poprzez udział w szkoleniach i konsultacjach.
Projekt realizowany jest w okresie: 01.09.2022 r. – 30.09.2023 r.
 
Wartość projektu: 283 231,46 zł.
 
Kierownik merytoryczny projektu: dr hab., prof. UEW Witold Kowal
 
Menedżer projektu: Marta Wasilewska
 
Całość finansowania pochodzi ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki, w ramach realizowanego programu “Doskonałość dydaktyczna uczelni” – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.