Projekty

Wysoko wykwalifikowane kadry systemu ochrony zdrowia II

 

 

Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia 235 pracowników pionów administracyjnych podmiotów leczniczych, kadry medycznej posiadającej w swoim zakresie obowiązków funkcje administracyjne, pracowników NFZ oraz pracowników organów założycielskich, zatrudnionych w komórkach organizacyjnych odpowiedzialnych za nadzór nad podmiotami leczniczymi, konsultantów krajowych i wojewódzkich zatrudnionych na obszarze całego kraju, w terminie do 31.03.2023 r.  Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację dwóch studiów podyplomowych (MBA w ochronie zdrowia i Zarządzanie i finanse w ochronie zdrowia) oraz dwóch szkoleń (HTA i Lean Healthcare Managment).

Okres realizacji projektu: 01.08.2019 – 31.03.2023 r.

Lider projektu: Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO sp. z o. o.

Partner projektu: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Wartość projektu: 1 553 334,00 zł

Dofinansowanie dla UEW z EFS: 155 016,00 zł

Studia podyplomowe i szkolenia dofinansowane w 100% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Strona internetowa projektu: Wysoko wykwalifikowane kadry systemu ochrony zdrowia II