Projekty

Staże na start II

„STAŻE NA START II”, to zrealizowane projekty na które Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na łączną kwotę ok. 5 400 000,00 zł.

„STAŻE NA START II” to cztery projekty, które były adresowane do 498 studentów/ek III roku I stopnia i I roku II stopnia (pow. 30% studentów/tek danego kierunku) Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu następujących kierunków:

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, Zarządzanie oraz Finanse i Rachunkowość Wydziału Nauk Ekonomicznych (I rok II stopnia) – staż trwa 16 tygodni (360h)
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego (I rok II stopnia) – staż trwa 16 tygodni (360h)
Logistyka (III rok I stopnia), Zarządzanie (III rok I stopnia i I rok II stopnia), Informatyka w Biznesie(III rok I stopnia i I rok II stopnia) Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów – staż trwa 6 tygodni (120h)

Celem projektów było udzielenie wsparcia studentom/kom związanego z aktywnym wejściem tej grupy na rynek pracy poprzez umożliwienie rozwoju kompetencji zawodowych na stanowisku pracy (zgodnych z efektami kształcenia) podczas realizowania staży u pracodawców z terenu całego kraju.

Kierownicy projektów:

STAŻE NA START- program rozwoju kompetencji poprzez wysokiej jakości staże dla studentów Wydziału Zarządzanie,
Informatyki i Finansów – 
mgr Agnieszka Charko-Rudnicka

STAŻE NA START II- program rozwoju kompetencji poprzez wysokiej jakości staże dla studentów i studentek kierunków
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, Zarządzanie Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu – mgr Monika Siurdyban

STAŻE NA START II- program rozwoju kompetencji poprzez wysokiej jakości staże dla studentów kierunku
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP) Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu – 
mgr Anna Malenda-Iwankiewicz

STAŻE NA START II – program rozwoju kompetencji poprzez wysokiej jakości staże dla studentów kierunku Finanse
i Rachunkowość Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – 
mgr Monika Siurdyban