Projekty

HeartBIT 4.0 - Application of innovative Medical Data Science technologies for heart diseases

HeartBIT 4.0 jest realizowany w ramach Programu Horyzont 2020.

Celem projektu HeartBIT 4.0 Application of innovative Medical Data Science technologies for heart diseases jest przeprowadzenie serii szkoleń, warsztatów, konsultacji oraz opracowanie materiałów dla pracowników z Katedry i Kliniki Chorób Serca Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, m.in. w zakresie zastosowania nowoczesnych technologii Big Data, technik Data Science i uczenia maszynowego w medycynie oraz bezpieczeństwa danych medycznych.

Liderem projektu jest Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Patnerami projektu są:

  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • Technische Universitaet Dresden
  •  Universitaet Leipzig
  •  Vysoka Skola Ekonomicka v Praze

Okres realizacji projektu: od 01.01.2020 do 31.12.2022 r.

Menedżer projektu UEW: Anna Smurzyńska

Kierownik merytoryczny UEW: dr inż. Maciej Pondel

HeartBIT 4.0 is a part of  Horizon 2020.

The aim of the HeartBIT 4.0 projectApplication of innovative Medical Data Science technologies for heart diseases is to conduct a series of trainings, workshops, consultations and to develop materials for employees from the Department and Clinic of Heart Diseases of Wroclaw Medical University in the area of application of modern Big Data technologies, Data Science techniques and machine learning in medicine and the security of medical data.

The project leader:  Uniwersytet Medyczny im. Piastow Slaskich we Wroclawiu

The project partners:

  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu
  • Technische Universitaet Dresden
  •  Universitaet Leipzig
  •  Vysoka Skola Ekonomicka v Praze

The duration of the project will be 36 months as of 1 January 2020

Project Manager at UEW: Anna Smurzyńska

Scientific Manager: dr inż. Maciej Pondel