Projekty

Kompetentny student - doświadczony absolwent, międzynarodowe warsztaty kompetencji kluczowych dla rynku pracy

Celem projektu jest rozwinięcie kompetencji kluczowych dla rynku pracy poprzez udział studentów w warsztatach międzynarodowych, wykonywanie zadań praktycznych w grupie wielokulturowej oraz udział w wizytach studyjnych w międzynarodowych firmach.

Grupę docelową stanowią studenci kierunków ekonomicznych pierwszego stopnia; 45 studentów z 5 krajów będzie uczestniczyć w programie rozwoju kompetencji w trakcie 3 ostatnich semestrów studiów, tuż przed wejściem na rynek pracy. Budowanie świadomości i kompetencji studentów odbywać się będzie w ramach wspólnie realizowanych przedsięwzięć dydaktycznych, przy czym każde z nich będzie dla studentów okazją do spotkania się z inną kulturą biznesową kraju goszczącego (4 wyjazdy zagraniczne połączone z udziałem w wykładach, seminariach, warsztatach, wizytach studyjnych u pracodawców z kraju goszczącego). W trakcie projektu, studenci będą również współorganizowali wydarzenie na terenie własnego kraju dla pozostałych Partnerów, co pozwoli im rozwinąć kompetencje organizacyjne w kontekście współpracy międzynarodowej. 

W ramach projektu przewidziane są badania nad kompetencjami przyszłych absolwentów uczelni europejskich, w szczególności  kompetencji cross-kulturowych . Za część badawczą w całości odpowiedzialny jest Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Projekt finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe

Lider projektu: Uniwersytet Opolski

Partnerzy projektu:

  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • Uniwersytet Maltański
  • Uniwersytet Katolicki Leuven
  • Uniwersytet Haxhi Zeka
  • Uniwersytet Tomasza Baty w Zlinie

Wartość projektu: 1 326 532,00 zł

Kierownik projektu UEW: dr hab. Katarzyna Tracz-Krupa, prof. UEW