Projekty

Społeczna Odpowiedzialność Nauki

Celem programu “Społeczna Odpowiedzialność Nauki” jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu popularyzację nauki lub promocję sportu akademickiego oraz projektów związanych z utrzymaniem zasobów bibliotecznych o istotnym znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa.

W ramach modułu “Wsparcie dla bibliotek naukowych” Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu otrzymał dofinansowanie na dwa projekty:

  • Retrokonwersja katalogu kartkowego Biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
    kierownik projektu: Agnieszka Bobruk
    okres realizacji: 01.05.2020 – 31.12.2021 r.
  • Digitalizacja oraz rozpowszechnienie rozpraw doktorskich Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocław
    kierownik projektu: Anna Hapeta
    okres realizacji: 1.06.2020 – 30.11.2021 r.