Projekty

Granty na usługi doradcze - inteligentne inwestycje w rozwój MŚP

Projekt obejmuje zakup przez przedsiębiorców usług doradczych od Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB). Wykonawcą usługi dla MŚP w ramach doradztwa może być wyłącznie Instytucja Otoczenia Biznesu.

Usługi doradcze mogą dotyczyć np.:

 • Opracowania modelu biznesowego;
 • Opracowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa;
 • Opracowania biznesplanu;
 • Oceny poziomu i rodzaju innowacji procesowej i produktowej (usługowej);
 • Doradztwa w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.

Doradztwo może dotyczyć zagadnień związanych z tworzeniem, prowadzeniem i rozwojem przedsiębiorstwa.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Dotacja przeznaczona jest dla mikro/małych/średnich przedsiębiorstw z siedzibą w obszarze ZIT WrOF, czyli w gminach:

Wrocław, Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice, Miasto i Gmina Kąty Wrocławskie, Gmina Siechnice, Gmina Trzebnica, Miasto i Gmina Sobótka, Miasto Oleśnica, Gmina Długołęka, Gmina Czernica, Gmina Kobierzyce, Gmina Miękinia, Gmina Oleśnica, Gmina Wisznia Mała, Gmina Żórawina, Miasto i Gmina Oborniki Śląskie)

Preferowane branże wpisujące się w tzw. Regionalne Inteligentne Specjalizacje (RSI) Dolnego Śląska, czyli:

 • Branża chemiczna i farmaceutyczna
 • Żywność wysokiej jakości
 • Surowce naturalne i wtórne
 • Technologie informacyjno – komunikacyjne (ICT)
 • Mobilność przestrzenna
 • Produkcja maszyn, urządzeń, obróbka materiałów

Wartość projektu: 2 152 941,18 zł