Projekty

Premia na Horyzoncie

 

PREMIA NA HORYZONCIE I PREMIA NA HORYZONCIE 2                                                                                Projekty dofinansowane ze środków budżetu państwa

Celem programu jest udzielenie wsparcia jednostkom naukowym realizującym projekty w ramach programu ramowego Horyzont 2020. Przyznane środki finansowe są przeznaczone na dodatki do wynagrodzeń dla osób biorących udział w realizacji projektów.

Projekty realizowane w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu w ramach programu Horyzont 2020, które otrzymały wsparcie z programu:

Historical high-quality company-level data for Europe (EURHISFIRM) – projekt zakończony

Scaling up Co-creation: Avenues and Limits for Integrating Society in Science and Innovation (SCALINGS) – projekt zakończony

HeartBIT_4.0 – Application of innovative Medical Data Science technologies for heart diseases (HeartBIT_4.0) – projekt zakończony

Obywatelstwo energetyczne i wspólnoty energetyczne na rzecz przejścia na czystą energię (EC2) – projekt realizowany

Systemic expansion of territorial CIRCULAR Ecosystems for end-of-life FOAM – projekt realizowany

Kierownicy merytoryczni projektów:  

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga (EURHISFIRM);

 dr hab. Bożena Ryszawska, prof. UE (SCALINGS,EC2);

dr inż. Maciej Pondel (HeartBIT_4.0).

dr hab. inż. Maja Zofia Kiba-Janiak, prof. UEW (CIRCULAR FOAM)

Menedżer Projektów: Anna Smurzyńska