Projekty

Program doskonałości naukowo-badawczej INTEREKON

Projekt INTEREKON jest finansowany ze środków programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości ustanowionego przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Inicjatywa będzie realizowana w latach 2019-2022, a jej wartość przekracza 10 mln zł.

W ramach projektu przewidziano realizację działań na rzecz wzrostu jakości badań w zakresie specjalności naukowych zespołów badawczych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (UEW), tj.

Wsparcie aktywności naukowej nowych i istniejących zespołów badawczych UEW
– przygotowania i wydania publikacji naukowej z IF/WoS/Scopus oraz wniosków grantowych,
– organizacji naukowych warsztatów oraz spotkań roboczych,
– organizacji konferencji/sympozjów naukowych,
– uczestnictwa w konferencjach międzynarodowych,
– programu MINIGRANTY (MG) – dofinansowanie badań zespołu badawczego,
– programu InterTEAM – dofinansowanie interdyscyplinarnych badań,
– podnoszenia kompetencji – szkolenia wewnętrzne, zewnętrzne, spotkania brokerskie.

Wsparcie rozwoju młodej kadry
– programu Granty badacze YOUNG Researcher
– wyjazdów zagranicznych – mobilność młodej kadry

Wsparcie potencjału badawczego – zakup baz danych i licencji na oprogramowanie służące analizie danych, jak również uzupełnienia dorobku naukowego pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w uczelnianym repozytorium WIR

Jednostka realizująca projekt: Centrum Obsługi Badań Naukowych