Projekty

Wysokobłonnikowy i wysokobiałkowy innowacyjny wafel suchy

Celem nadrzędnym projektu jest dostarczenie rozwiązań w zakresie innowacyjnej żywności prozdrowotnej, jak również technologii umożliwiających jej wytworzenie z wykorzystaniem m.in.alternatywnych źródeł białka w sposób wpisujący się w gospodarkę obiegu zamkniętego.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenia badań przemysłowych i prac rozwojowych, których rezultatem będzie opracowanie prozdrowotnej receptury oraz przemysł. technologii wytworzenia produktu prozdrowotnego – wafla suchego tzw. tortowego, o ulepszonej charakterystyce odżywczej, a w szczególności podniesionej zawartości białka i błonnika i obniżonym indeksie glikemicznym. Wdrożenie do produkcji wafla o podniesionej wartości odżywczej ułatwi zminimalizowanie skutków zdrowotnych złych wzorców żywieniowych, poprzez podniesienie wartości odżywczej tego kluczowego komponentu wielu przekąsek słodkich i słonych.

Projekt obejmuje badania przemysłowe dotyczące opracowania receptur wafli z wykorzystaniem mąk z niemodyfikowanych odmian pszenicy oraz dodatków wysokobłonnikowych i wysokobiałkowych, analizy ich charakterystyki funkcjonalno-sensorycznej, analizy procesu wypieku i opracowanie technologii oraz prototypowej linii wytwórczej oraz prace rozwojowe obejmujące analizę i weryfikację procesu produkcji ciągłej opracowanych wcześniej receptur, a w szczególności analizę reologiczną jakości produkcyjnej ciasta waflowego i uzyskanych wafli w procesie ciągłej produkcji.

Odbiorcami rezultatów projektu sąkonsumenci spożywający przekąski słodkie i słone wytworzone z udziałem wafli lub łomu waflowego. Jak pokazują badania branżowe, rynek przekąsek z roku na rok rośnie. Jednak tradycyjnekryteria wyboru produktu na rynku żywności (cena, smak i jakość) obecnie wiążą się z nową grupą kryteriów: zdrowia i dobrego samopoczucia, bezpieczeństwa i przejrzystości. Realizacja projektuumożliwi wprowadzenie na rynek produktu alternatywnego, bardziej odżywczego i mniej szkodliwego, który stanowi składnik bardzo wielu przekąsek.

Kwota dofinansowania: 4 200 324,06 zł

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu rządowyego NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu

Kierownik merytoryczny projektu: dr hab inż., prof. UEW Joanna Paulina Harasym

Menedżer projektu: Aneta Sotoła