Projekty

NAWA (NASCO) umowa ramowa na wypłatę stypendiów

Program Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej wspiera mobilność pomiędzy uniwersytetami, a także ośrodkami badawczymi. W tym celu zostały uruchomione specjalne programy dla studentów zagranicznych, a także stypendia, które umożliwiają nie tylko wyjazd, ale również zaaklimatyzowanie się w innym kraju. Wymiany naukowe mają ogromne znaczenie w rozwoju ogólnoświatowego przemysłu i technologii, wspierają one także swobodny przepływ informacji.

Ideą programów wymian i stypendiów dla studentów z zagranicy jest przede wszystkim wsparcie ich rozwoju osobistego, jak i międzynarodowej oświaty.

Menedżer Projektu: Anna Smurzyńska