Projekty

DIALOG - Ścieżki dostosowania uczelni ekonomicznych do zmian w systemie nauki i szkolnictwa wyższego

Celem projektu jest adaptacja do nowego otoczenia regulacyjnego pięciu uczelni ekonomicznych wchodzących w skład konsorcjum oraz dostarczenie środowisku akademickiemu wypracowanych rozwiązań ułatwiających proces dostosowawczy.

Okres realizacji projektu: 23.10.2017 – 22.10.2019

Kierownik projektu: dr hab. prof. UE Marek Kośny