Projekty

Developing Cooperation between Academia and Society through Knowledge and Capacity Building

O PROJEKCIE:

Projekt ma na celu wzmocnienie wiedzy i budowanie potencjału uniwersytetów w zakresie współpracy i procesu transferu wiedzy między środowiskiem akademickim, przedsiębiorcami i instytucjami administracji publicznej. Projekt dotyczy następujących powiązanych ze sobą obszarów: (a) tworzenie sieci współpracy, (b) badania aplikacyjne i rozpowszechnianie innowacji, (c) doradztwo, (d) edukacja zawodowa, (e) komunikacja i promocja.

 

Numer projektu: 22310006

Okres realizacji: 01.07.2023-31.12.2024

Lider projektu: Prague University of Economics and Business

 

Partnerzy projektu:

  1. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  2. Ekonomická univerzita v Bratislave
  3. Budapesti Corvinus Egyetem

 

 

Strona projektu: DCAS

Kierownik merytoryczny projektu UEW:  dr hab. Marek Kośny, prof. UEW

Menedżer projektu UEW: Marta Wasilewska

Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji z grantu Wyszehradzkiego w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Celem funduszu jest rozwój idei zrównoważonej współpracy regionalnej w Europie Środkowej.

Budżet projektu: 9 982,00 €

Więcej informacji: www.visegradfund.org