Projekty

Ocena usług i konkurencyjności regionów turystycznych na czesko-polskim pograniczu

Projekt miał na celu analizę oferowanych usług turystycznych na polsko-czeskim pograniczu i przekazanie pozyskanych informacji centrom informacji turystycznej, przedsiębiorcom turystycznym i jednostkom samorządu terytorialnego w obu regionach.

Głównymi działaniami projektu były:

1. Wyjazd studyjny polskich studentów do Liberca, odwiedziny Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Technicznego w Libercu i głównych atrakcji w okolicy.

2. Badania marketingowe oferowanych usług turystycznych w polskiej części Euroregionu Nysa.

3. Wspólna konferencja studentów, na której przedstawiono wyniki badania konkurencyjności usług turystycznych z polsko-czeskiego obszaru Euroregionu Nysa jak również porównanie tych wyników z innymi regionami Polski i Republiki Czeskiej poprzez zaproszenie studentów kierunków turystycznych z innych uczelni w Polsce i Republice Czeskiej.

4. Wspólny zeszyt z artykułami (referatami) zawierającymi wyniki badań.

Okres realizacji projektu: 01.07.2018-30.04.2019

Kierownik projektu: dr Piotr Gryszel