Projekty

Poprawa Efektywności Energetycznej Budynków C i G Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Celem projektu jest poprawa stanu powietrza atmosferycznego poprzez zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Wrocławia – wykonanie głębokiej termomodernizacji budynków wchodzących w skład kompleksu akademickiego Uniwersytetu Ekonomicznego.

Projekt przewiduje realizację poniższych działań:

Opracowanie planów i projektów (budowlanego oraz wykonawczego) wraz z nadzorem budowlanym,
Przeprowadzenie robót budowlanych (między innymi: docieplenie ścian, stropu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji c.o., modernizacja systemy wentylacji),
Wykonanie tablic informacyjnych oraz pamiątkowych.
Projekt zakończył się 31.12.2021 roku.

Wartość projektu: 4 632 341,88 zł

Menedżer projektu: mgr Anna Smurzyńska

W razie dostrzeżenia potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych związanych z realizacją projektu informujemy o możliwości skorzystania z mechanizmu umożliwiającego przekazanie Instytucji Zarządzającej informacji o podejrzeniach.

W celu przekazania informacji o nieprawidłowościach należy skorzystać ze:

specjalnego adresu e-mail: POIS@miir.gov.pl
elektronicznego systemu zgłoszeń za pośrednictwem strony internetowej: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci