Projekty

Medycyna Cyfrowa: Innowacyjne podejście do diagnostyki i terapii w oparciu o naukę (RCMC „DISRUPTOR” w UMW)

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

Na terenie Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, przy Uniwersyteckim Centrum Wsparcia Badań Klinicznych (UCWBK)  powstanie Regionalne Centrum Medycyny Cyfrowej (RCMC). 

W ramach zadania/projektu zostanie utworzona infrastruktura wspierającej standaryzację pozyskiwania i przetwarzania wysokiej jakości danych medycznych do celów naukowych i analitycznych oraz zapewniająca możliwość bezpiecznej wymiany ustrukturyzowanych danych.

Założono, że implementacja medycyny cyfrowej będzie skoncentrowana przede wszystkim na dwóch obszarach klinicznych, które cechuje duża różnorodność w zakresie generowanych danych, jednak docelowo zakres zainteresowań RCMC nie będzie ograniczony do konkretnych dziedzin medycyny. Planuje się zebranie danych od pacjentów, zarówno z ośrodków wrocławskich, jak i z całego regionu m.n. z: systemów informatycznych UCWBK i Biobanku UMW, Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego (USK), regionalnej sieci współpracy naukowej w obszarze kardiologii oraz krajowych sieci chorób rzadkich, danych źródłowych z aparatury medycznej używanej w USK i/lub UCWBK.

Projekt realizowany jest przez Konsorcjum w składzie:

  • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,
  • Uniwersytecki Szpital Kliniczny,
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Pracownicy UEW będą szkolić pracowników RCMC w zakresie cyklu życia danych oraz opiekować się metodycznie nad procesami analizy i przetwarzania danych do celów naukowych. UEW będzie również wspierał UMED i USK w zadaniach związanych z Data Science poprzez doradztwo techniczne i metodyczne.

Projekt finansowany jest ze środków Agencji Badań Medycznych w ramach Konkursu na Tworzenie i rozwój Regionalnych Centrów Medycyny Cyfrowej ABM/2023/2, nr umowy o dofinansowanie 2023/ABM/02/00003 – 00.

Przyznana kwota środków publicznych i całkowita wartość zadania: 27 775 128,72 zł

Kwota dofinansowania dla UEW: 685 020,00 zł

Data podpisania umowy: grudzień 2023