Projekty

Smart Kłodzko (SMAK)

 

 

Celem projektu jest trwała i kompleksowa transformacja Kłodzka w miasto inteligentne – wykorzystujące potencjał ludzki i technologiczny do zrównoważonego rozwoju. W rezultacie powstanie 9 kompletnych dokumentacji wdrożeniowych, które wskażą inteligentne rozwiązania odpowiadające na zdiagnozowane problemy.

Wdrożona zostanie aplikacja Eko Kłodzko (bazy danych i rozwój zasobów informacji o mieście). Udoskonali to dostęp do informacji dla mieszkańców i władz. Wprowadzony zostanie także inteligentny system zarządzania ruchem. Przyczyni się to do ograniczenia ruchu pojazdów,a tym samym do poprawy jakości powietrza. Wykonane zostaną zielone ściany w 3 lokalizacjach w centrum Kłodzka. W projekcie przewidziane są także działania edukacyjne mające na celu upowszechnianie wiedzy z zakresu zastosowania inteligentnych i innowacyjnych rozwiązań w zarządzaniu miastem. 

Lider projektu: Gmina Miejska Kłodzko

Partnerzy projektu: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Powiat Kłodzki

Wartość projektu: 2 537 400,00 zł

Kwota dofinansowania dla UEW z EFS: 55 800,00 zł

Menedżer projektu UEW: Anna Smurzyńska

Strona internetowa projektu: SmartCity Kłodzko

 

Projekt pn. „Smart Kłodzko (SMAK)”, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Spójności