Projekty

Program Doskonała Nauka

 Projekty dofinansowane ze środków budżetu państwa                                                                                                               

 

Celem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu prezentację osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, poprzez organizację konferencji naukowych oraz wydawanie monografii naukowych.

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu otrzymał dofinansowanie w ramach modułu:

I Wsparcie konferencji naukowych:

1. “Finance&Sustainability”
 

2.  “The 10th Asia-Pacific International Conference: The Asia-Pacific Region In The Post-Pandemic Reality”

3. “VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Turystyczna: Czynniki determinujące jakość pracy przewodnickiej”

4. “Wroclaw Conference in Finance (WROFIN)”

II Wsparcie monografii naukowych:

1. “CZYNNIKI DETERMINUJĄCE JAKOŚĆ PRACY PRZEWODNICKIEJ „Nowe trendy w pracy przewodnickiej”

Łączna kwota dofinansowania projektów: 167 773, 00 zł

Całkowita wartość wszystkich projektów: 198 154,00 zł