Projekty

Razem z Ukrainą

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu prowadzi wewnętrzne zbiórki pieniędzy i innych środków wspierających osoby przybywające do Polski. Oprócz tego przyjęto studentów na studia umożliwiając im kontynuację nauki rozpoczętej na Ukrainie.
 
W ramach programu ‘Solidarni z Ukrainą’ finansowanego z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej:
 
  • zwolniono studentów kontynuujących naukę z opłat za studia,
  • przyznano stypendium na okres 6 miesięcy,
  • zapewniono pomoc psychologiczną i prawną związaną z kształceniem.

Kierownik merytoryczny projektu: Katarzyna Łukaszewska

Menedżer Projektu: dr Katarzyna Jakubczyk