Projekty

Systemic expansion of territorial CIRCULAR Ecosystems for end-of-life FOAM

 

 

Projekt CIRCULAR FOAM ma na celu wprowadzenie wielu ulepszeń do istniejącego cyklu materiałowego i zbudowanie nowego, zrównoważonego, okrągłego ekosystemu sztywnej pianki poliuretanowej: Projekt skupi się nie tylko na opracowaniu dwóch nowatorskich dróg recyklingu chemicznego materiałów wycofanych z eksploatacji. Pomoże również w stworzeniu i zademonstrowaniu odpowiednich systemów logistycznych i zbiórki odpadów, opracowaniu rozwiązań dotyczących demontażu i sortowania, a także zaprojektowania przyszłych produktów i materiałów w celu zwiększenia możliwości recyklingu.
Projekt koncentruje się na recyklingu pokonsumpcyjnych lodówek i odpadów budowlanych w kilku wybranych modelowych regionach. Należą do nich regiony przemysłowe i górnicze „Rheinisches Revier” w Nadrenii Północnej-Westfalii, Niemczech i na Śląsku w Polsce, a także obszar Wielkiego Amsterdamu w Holandii. Studia przypadków pozwolą opracować projektowe rozwiązanie systemowe z potencjałem replikacji w innych regionach. W ten sposób projekt przyczyni się również do misji „Horyzont Europa”, której celem jest pomoc co najmniej 150 regionom w całej Europie w uodpornieniu się na zmianę klimatu do 2030 r.
 
Projekt jest realizowany w ramach Programu Horyzont 2020. Numer umowy 101036854.
 
Lider projektu: Covestro Deutschland AG
 
Partnerzy: Interseroh Dienstleistungs-GmbH, BT-Wolfgang Binder GmbH, Unilin BVBA, Electrolux Italia SPA, Circularise BV, BioBTX BV, Rijksuniversiteit Groningen, Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen, Technische Universität Dortmund, Stichting Hogeschool van Amsterdam, Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Insittuten, Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu, Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der Angew. Forschung, Ruhr-Universität Bochum, Forschungszentrum Jülich GmbH, Gornoslasko-Zaglebiowska Metropolia (METR), Park Naukowo Technologiczny Euro-Centrum sp. z o.o., IZNAB Spolka z Ograniczona Odpowiedzialnoscia and DECHEMA Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologie e.V.
 
Okres realizacji projektu: 01.10.2021- 30.09.2025
 
Menedżer projektu UEW: Anna Smurzyńska
 
 

Closing the materials cycle for rigid polyurethane foams: This is the ambitious goal of the new pan-European “CIRCULAR FOAM” initiative. The EU-funded lighthouse project brings together 22 partners from 9 countries from industry, academia and society. Within four years, they want to jointly establish a complete material cycle for rigid polyurethane foams used as insulation material in refrigerators and the construction industry. Once implemented across Europe, the system could save 1 million tons of waste, 2.9 million tons of CO2 emissions, and 150 million euros in incineration costs annually, starting in 2040.  

The project concentrates on the recycling of post-consumer refrigerators and construction waste in several selected model regions.  This includes the industrial and coal-mining regions “Rheinisches Revier” in North Rhine-Westphalia, Germany, Silesia in Poland, and Greater Amsterdam area in the Netherlands.  The case studies will elaborate the potential of a blueprint systemic solution with potential of replication in other regions. 

The CIRCULAR FOAM project is funded under the Green Deal Programme of the EC for building systemic solutions for a low-carbon climate-resilient future. Grant Agreement No. 101036854 

Project coordinator: Covestro Deutschland AG 

Partners involved: Interseroh Dienstleistungs-GmbH, BT-Wolfgang Binder GmbH, Unilin BVBA, Electrolux Italia SPA, Circularise BV, BioBTX BV, Rijksuniversiteit Groningen, Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen, Technische Universität Dortmund, Stichting Hogeschool van Amsterdam, Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Insittuten, Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu, Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der Angew. Forschung, Ruhr-Universität Bochum, Forschungszentrum Jülich GmbH, Gornoslasko-Zaglebiowska Metropolia (METR), Park Naukowo Technologiczny Euro-Centrum sp. z o.o., IZNAB Spolka z Ograniczona Odpowiedzialnoscia and DECHEMA Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologie e.V.  

The duration of the project will be 48 months as of 1 October 2020

Project Manager of UEW: Anna Smurzyńska

Scientific Manager of UEW: dr hab. inż., prof. UEW Maja Zofia Kiba-Janiak