Potencjał UEW

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu buduje swój potencjał w realizacji projektów poprzez aktywne aplikowanie o środki zewnętrzne oraz ciągłe doskonalenie się w ich realizacji.

Udostępnione dokumenty (po prawej stronie) stanowią podsumowanie działań podjętych przez UEW z zakresu realizowanych projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz podstawowe informacje na temat funkcjonowania UEW.

Tabela projektów realizowanych oraz zakończonych aktualizowana jest raz na pół roku a potencjał UEW w formie opisowej raz na rok.

Data aktualizacji tabeli:  marzec 2024

Data aktualizacji potencjału w formie opisowej: luty 2024