Projekty

Doktorat wdrożeniowy

 

 

  • Projekty dofinansowane ze środków budżetu Państwa.

Program Doktorat wdrożeniowy został uruchomiony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2017 r., w celu tworzenia warunków do rozwoju współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym a środowiskiem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach studiów doktoranckich oraz wprowadzenia możliwości kształcenia uczestnika studiów doktoranckich we współpracy z zatrudniającym go przedsiębiorcą (lub innym podmiotem).

Celem projektów jest realizacja Doktoratów wdrożeniowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Pełny cykl kształcenia prowadzony jest w systemie dualnym we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Doktorant pracuje nad rozwiązaniem konkretnego problemu badawczo-rozwojowego w dwóch miejscach pod okiem dwóch opiekunów merytorycznych –wskazywanym przez pracodawcę i pochodzącym z jednostki naukowej. Doktorant realizuje zadania zgodne z regulaminem uczelni.

Grupę docelową stanowią doktoranci Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Oczekiwane efekty i rezultaty programu:

Głównym efektem programu „Doktorat wdrożeniowy” jest przedłożenie pracy dyplomowej o charakterze wdrożeniowym.

Ponadto uruchomienie programu doktoratów wdrożeniowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu przyczyni się do ożywienia współpracy między badaczami a otoczeniem społeczno-gospodarczym, usprawni transfer wiedzy między nauką a biznesem, a także wykształci nową generację naukowców. Efekty mogą być rozpatrywane z punktu widzenia różnych grup interesariuszy.

Wyniki doktoratów wdrożeniowych w sposób bezpośredni lub pośredni będą przyczyniać się do zwiększenia udziału w rynku, poprawie wyników finansowych lub usprawnieniu organizacji w wybranych obszarach działalności przedsiębiorstw. W przypadku przedsiębiorstw nowych technologii lub produkcyjnych ukierunkowanie zarządzania, sposobów finansowania oraz koncepcji biznesu w oparciu o metody i narzędzia tzw. Gospodarki 4.0 pozwoli to na osiąganie wymiernych efektów skali, a także spowoduje wzrost liczby krajowych dużych przedsiębiorstw.

I edycja:

  • Program „Doktorat Wdrożeniowy” dla Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego we Wrocławiu – Doktor 4.0
  • Program „Doktorat Wdrożeniowy” dla Wydziału Nauk-Ekonomicznych we Wrocławiu – „Doktorat wdrożeniowy przyspiesza biznes”
  • Program „Doktorat Wdrożeniowy” dla Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów we Wrocławiu – „ZIF2Biznes”

Łączna kwota przyznanych środków z budżetu Państwa: 2 161 512,50 zł

II edycja:

  • Program „Doktorat Wdrożeniowy” dla Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów we Wrocławiu – „ZIF2Business”

Kwota przyznanych środków z budżetu Państwa: 1 958 162,50 zł

III edycja:

  • Program „Doktorat Wdrożeniowy” – Doktorat Wdrożeniowy III edycja

Kwota przyznanych środków z budżetu Państwa: 1 558 325,64 zł

IV edycja:

  • Program “Doktorat Wdrożeniowy” – IV edycja

Kwota przyznanych środków z budżetu Państwa:1 121 649,20 zł

V edycja:

  • Program “Doktorat Wdrożeniowy” – V edycja – 3 projekty

Kwota przyznanych środków z budżetu Państwa: 841 236,96 zł

VI edycja:

  • Program “Doktorat Wdrożeniowy” – VI edycja – 3 projekty

Kwota przyznanych środków z budżetu Państwa: 841 236,96 zł

Menedżer projektów: dr Katarzyna Jakubczyk