Projekty

Historical high-quality company-level data for Europe

EURHISFIRM jest realizowany w ramach Programu Horyzont 2020.

Inicjatywa ma na celu opracowanie infrastruktury badawczej poprzez zaprojektowanie innowacyjnych technologii w celu pozyskiwania, łączenia i udostępniania szczegółowych danych historycznych wysokiej jakości dotyczących przedsiębiorstw europejskich. Na wejściu projekt opracuje innowacyjne technologie łączenia i pozyskiwania danych. W celu wzbogacenia istniejących danych, projekt opracuje technologie właściwe dla analizy Big Data w naukach społecznych. Zaprojektowana technologia połączy dane ze skanów plików graficznych oraz historycznych źródeł tekstowych.

Liderem projektu jest Paris School of Economics.

Partnerami projektu są:

University of Antwerp,Goethe University Frankfurt, Erasmus Universiteit Rotterdam, Wroclaw University of Economics and Business, Queen’s University Belfast, Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, Charles III University of Madrid, Rouen Normandy University, National Institute of Applied Sciences of Rennes INSA, GESIS – Leibniz Institute for the Social Sciences, CESSDA ERIC

Okres realizacji projektu: od 01.04.2018 do 31.03.2021 r.

Kierownik projektu w UEW: prof. dr hab. Krzysztof Jajuga

EURHISFIRM is a part of  Horizon 2020.

The project is aimed at developing research infrastructure by designing innovative technologies to collect, merge, extract, collate, align and share detailed historical high-quality firm level data for Europe. As the input side, projet will develop innovative data connecting and extracting tools. The project develops technologies to merge existing historical high-quality data. To enrich existing data, the project develops a data enrichment-equipment that sparks the “Big Data Revolution” in the field of historical social sciences. The designed equipment will collate data from the web and extract data from scanned images of historical printed serial sources.

The project leader: Paris School of Economics.

The project partners:

University of Antwerp,Goethe University Frankfurt, Erasmus Universiteit Rotterdam, Wroclaw University of Economics and Business, Queen’s University Belfast, Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, Charles III University of Madrid, Rouen Normandy University, National Institute of Applied Sciences of Rennes INSA, GESIS – Leibniz Institute for the Social Sciences, CESSDA ERIC

The duration of the project will be 36 months as of 1 April 2018.

Project Manager at UEW prof. dr hab. Krzysztof Jajuga