Strona główna

Aktualności

Projekty Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

43 aktualnie realizowane projekty

11 projektów naukowych lub aplikacyjnych

Łączna wartość aktualnie realizowanych projektów ok. 80 mln PLN

2 projekty H2020 zakończone z sukcesem

Zadania Centrum Zarządzania Projektami

  • Obsługa finansowa projektów
  • Prowadzenie Centralnego Rejestru Projektów i monitoring projektów
  • Administracyjna obsługa Komisji Projektowej
  • Współpraca z jednostkami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w ramach przygotowywania wniosków o dofinansowanie
  • Aktualizacja uczelnianych procedur związanych z opracowywaniem wniosków i realizacją projektów
  • Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów (za wyjątkiem programów NCN)