Strona główna

Aktualności​

Projekty Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

43 aktualnie realizowane projekty

11 projektów naukowych lub aplikacyjnych

Łączna wartość aktualnie realizowanych projektów ok. 80 mln PLN

2 projekty H2020 zakończone z sukcesem

ZPU 2

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Nowa jakość - nowe możliwości. Zintegrowany program rozwoju uczelni

Więcej

PORTAL

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

PORTAL – zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Więcej

ZPU R

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu wiodącym ośrodkiem kształcenia ekonomicznego na Dolnym Śląsku

Więcej

SIS

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

SIS PhD Ekonomia+

Więcej

Zadania Centrum Zarządzania Projektami

  • Obsługa finansowa projektów
  • Prowadzenie Centralnego Rejestru Projektów i monitoring projektów
  • Administracyjna obsługa Komisji Projektowej
  • Współpraca z jednostkami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w ramach przygotowywania wniosków o dofinansowanie
  • Aktualizacja uczelnianych procedur związanych z opracowywaniem wniosków i realizacją projektów
  • Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów (za wyjątkiem programów NCN)