Strona główna

Aktualności​

Projekty Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

42 aktualnie realizowane projekty

5 projektów inwestycyjnych

Łączna wartość realizowanych projektów 116 mln PLN

94 przyznane granty dla przedsiębiorców

ZPU 2

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Nowa jakość - nowe możliwości. Zintegrowany program rozwoju uczelni

Więcej

PORTAL

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

PORTAL – zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Więcej

ZPU R

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu wiodącym ośrodkiem kształcenia ekonomicznego na Dolnym Śląsku

Więcej

SIS

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

SIS PhD Ekonomia+

Więcej

SnS2 FIR

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

STAŻE NA START II - program rozwoju kompetencji poprzez wysokiej jakości staże dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Więcej

SnS2 MSG

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

STAŻE NA START II – program rozwoju kompetencji poprzez wysokiej jakości staże dla studentów i studentek kierunków Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, Zarządzanie Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Więcej

SnS2 ZIF

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

STAŻE NA START - program rozwoju kompetencji poprzez wysokiej jakości staże dla studentów Wydziału Zarządzanie, Informatyki i Finansów

Więcej

SnS2 ZIP

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

STAŻE NA START II - program rozwoju kompetencji poprzez wysokiej jakości staże dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP) Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Więcej

Zadania Centrum Zarządzania Projektami

  • Obsługa finansowa projektów
  • Prowadzenie Centralnego Rejestru Projektów i monitoring projektów
  • Administracyjna obsługa Komisji Projektowej
  • Współpraca z jednostkami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w ramach przygotowywania wniosków o dofinansowanie
  • Aktualizacja uczelnianych procedur związanych z opracowywaniem wniosków i realizacją projektów
  • Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów (za wyjątkiem programów NCN)