Projekty

Nowa jakość - nowe możliwości. Zintegrowany program rozwoju uczelni

 

 

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa oraz wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego poprzez wdrożenie do dnia 31.12.2023 zintegrowanego programu rozwoju, będącego odpowiedzią na zdiagnozowane problemy rozwojowe Uczelni w kontekście konieczności jej dostosowania do wymogów nowej ustawy PoSW i umożliwiającego dynamiczny postęp uczelni w kluczowych obszarach działania.
 
Okres realizacji projektu: 02.09.2019 -31.12.2023 r.
 

Wartość projektu: 17 755 054,21 zł

Regulamin Projektu ZPU 2