Projekty

Narodowa Reprezentacja Akademicka - II edycja

 

Dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego

 

Projekt wsparcia procesu kształcenia studentów-sportowców w ramach Narodowej Reprezentacji Akademickiej miał na celu umożliwienie realizowania równoległej kariery sportowej oraz nauki akademickiej. Obejmował on dofinansowanie na organizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dedykowanych studentom-sportowcom będącym w trakcie kariery sportowej. Program zajęć dydaktycznych realizowany był w formie indywidualnej organizacji studiów w ciągu całego roku kalendarzowego, zgodnie z zaplanowaną liczbą dodatkowych godzin na danego studenta-sportowca.

Okres realizacji: 10.03.2021 – 31.12.2021

Kierownik projektu: Tomasz Dąbrowski