Projekty

Międzynarodowa Mobilność Studentów i Pracowników

Międzynarodowa Mobilność Studentów i Pracowników – projekty: 2019-1-PL01-KA103-061774 – zakończony, 2020-1-PL01-KA103-078501, 2021-1-PL01-KA131-HED-000004553  

Międzynarodowa mobilność studentów (wyjazdy na studia oraz wyjazdy na praktyki) i międzynarodowa mobilność pracowników (wyjazdy w celu przeprowadzenia zajęć oraz wyjazdy o charakterze szkoleniowym) z krajami członkowskimi Unii Europejskiej (kraje uczestniczące).

Międzynarodowa Mobilność Studentów i Pracowników – projekty: 2019-1-PL01KA107-062710, 2020-1-PL01-KA107-078499

Międzynarodowa mobilność studentów (wyjazdy/przyjazdy na studia) i międzynarodowa mobilność pracowników (wyjazdy/przyjazdy w celu przeprowadzenia zajęć oraz wyjazdy o charakterze szkoleniowym) z krajami spoza Unii Europejskiej (kraje partnerskie).

Międzynarodowa Mobilność Studentów i Pracowników ze specjalnymi potrzebami – projekty: 2019-1-POWER-HE-061774 – zakończony,  2020-1-POWER-HE-078501

Międzynarodowa mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami (wyjazdy na studia oraz wyjazdy na praktyki) i międzynarodowa mobilność pracowników ze specjalnymi potrzebami (wyjazdy w celu przeprowadzenia zajęć oraz wyjazdy o charakterze szkoleniowym) z krajami członkowskimi Unii Europejskiej (kraje uczestniczące).

Jednostka realizująca projekt: Centrum Współpracy Międzynarodowej, Sekcja Mobilności Międzynarodowej

Więcej informacji: http://www.international.ue.wroc.pl/studenci/19235/erasmus.html

Kierownik projektu: mgr Iwona Przyłęcka