Projekty

Laboratorium innowacyjnych kompetencji dydaktycznych INNOLAB - program doskonalenia kompetencji pracowników dydaktycznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

 

 

Projekt Laboratorium innowacyjnych kompetencji dydaktycznych INNOLAB realizował program doskonalenia kompetencji pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W ramach projektu 100 pracowników dydaktycznych, zatrudnionych na umowę o pracę, wzięło udział w szkoleniach, w wyniku których nabyli wiedzę i umiejętności pozwalające im lepiej, atrakcyjniej i efektywniej prowadzić zajęcia. 

Szkolenia dla wszystkich uczestników:

  • Szkolenie z doskonalenia umiejętności informatycznych posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia z uwzględnieniem specyficznych potrzeb profilu dydaktycznego uczestnika (2h lekcyjne),
  • Coaching.

Szkolenia do wyboru w zależności od indywidualnych potrzeb uczestnika: 

  • Szkolenie z wykorzystania innowacyjnych metod dydaktycznych (metodyki learning-by-doing, design-thinking),
  • Szkolenie z zarządzania informacją w procesie dydaktycznym poprzez wykorzystanie narzędzi e-learningowych,
  • Szkolenie z doskonalenia posługiwania się językiem angielskim w dydaktyce.

Adresaci

Projekt InnoLab był adresowany do pracowników dydaktycznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (zatrudnionych na umowę o pracę w dowolnym Wydziale Uczelni), którzy chcieli podnosić swoje kompetencje dydaktyczne i efektywność kształcenia studentów poprzez rozwinięcie swojego dotychczasowego warsztatu pracy o innowacyjne narzędzia i nowe metody prowadzenia zajęć.

Wartość projektu: 600 000,00 zł

Kierownik projektu: dr Maja Leszczyńska