Projekty

Akademia Zarządzania Programami Międzynarodowymi - wsparcie szkoleniowe kadry administracyjnej i zarządzającej UEW

Umowa nr PPI/WTP/2022/1/00125/U/00001  

Projekt finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Welcome to Poland (2022)

AZPM to wewnętrzny program rozwojowy dla kadry administracyjnej i zarządzającej UEW. Stworzono go z myślą o podniesieniu kompetencji umożliwiających zwiększenie:
 
  • skuteczności pozyskiwania,
  • efektywności realizacji,
  • bezpieczeństwa rozliczania programów międzynarodowych. 
W jego ramach możliwe jest uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach oraz krótkoterminowych wyjazdach studyjnych realizowanych w kraju i zagranicą. Ponadto w projekcie założono wsparcie funkcjonowania Welcome Centre.
 
Wszystkie te działania mają wspierać dążenia do podniesienia poziomu umiędzynarodowienia UEW.
 
Regulamin projektu: REGULAMIN AZPM
 
Kierownicy Merytoryczni – mgr Iwona Małgorzata Kutzner, dr Anna H. Jankowiak, prof. UEW
Menedżer projektu – dr Katarzyna Jakubczyk
 
Kwota dofinansowania – 310 000,00 zł