Zespół Centrum Zarządzania Projektami

Anna Pluta

Dyrektor Centrum
E-mail: anna.pluta@ue.wroc.pl
Tel.: 71 36 80 854
Tel.kom.: 694 950 562

Sekcja Zarządzania Projektami

Katarzyna Jakubczyk

E-mail: katarzyna.jakubczyk@ue.wroc.pl
Tel.: 71 36 80 778

Katarzyna Janicka

E-mail: katarzyna.janicka@ue.wroc.pl
Tel.: 71 36 80 856

Marta Kindrat

E-mail: marta.kindrat@ue.wroc.pl
Tel.: 71 36 80 856

Anna Smurzyńska

E-mail: anna.smurzynska@ue.wroc.pl
Tel.: 71 36 80 778

Aleksandra Skórska

E-mail: aleksandra.skorska@ue.wroc.pl
Tel.: 71 36 80 867

Sekcja Rozliczeń Projektów

Karolina Jankiewicz-Duleba

Kierownik Sekcji
E-mail: karolina.jankiewicz-duleba@ue.wroc.pl
Tel.: 71 36 80 785


Dorota Birut

E-mail: dorota.birut@ue.wroc.pl
Tel.: 71 36 80 785

Halina Harewicz

E-mail: halina.harewicz@ue.wroc.pl
Tel.: 71 36 80 878

Iwona Leskiewicz

E-mail: iwona.laskiewicz@ue.wroc.pl
Tel.: 71 36 80 878

Sekcja Wsparcia i Obsługi Projektów

Aleksandra Marchewska

Kierownik Sekcji
E-mail: aleksandra.marchewska
@ue.wroc.pl
Tel.: 71 36 80 855

Katarzyna Adamska

E-mail: katarzyna.adamska@ue.wroc.pl
Tel.: 71 36 80 855

Sylwia Klepacka

E-mail: sylwia.klepacka@ue.wroc.pl
Tel.: 71 36 80 856

Joanna Malinowska

E-mail: joanna.malinowska@ue.wroc.pl
Tel.: 71 36 80 855

Patrycja Abramowicz

E-mail: patrycja.abramowicz@ue.wroc.pl
Tel.: 71 36 80 856

Aleksandra Zaręba

E-mail: aleksandra.zareba@ue.wroc.pl
Tel.: 71 36 80 867

Kontakt w sprawie projektów

3M DiM, Arka, UTW
Aleksandra Skórska – Menedżer projektu
Halina Harewicz – Specjalista ds. finansowych

APM
Dorota Birut – Specjalista ds. finansowych

DIH
Katarzyna Janicka – Menedżer projektu
Dorota Birut – Specjalista ds. finansowych

Doktoraty Wdrożeniowe
Aleksandra Skórska – Menedżer projektu
Iwona Leskiewicz – Specjalista ds. finansowych

EEBU D, CiG
Anna Smurzyńska – Menedżer projektu
Dorota Birut – Specjalista ds. finansowych

Eurhisfirm
Anna Smurzyńska – Menedżer projektu
Halina Harewicz – Specjalista ds. finansowych

Granty na Granty
Anna Smurzyńska – Menedżer projektu
Dorota Birut – Specjalista ds. finansowych

HeartBIT
Anna Smurzyńska – Menedżer projektu
Halina Harewicz – Specjalista ds. finansowych

INR
Anna Smurzyńska – Menedżer projektu
Dorota Birut – Specjalista ds. finansowych

INTEREST
Anna Smurzyńska – Menedżer projektu
Halina Harewicz – Specjalista ds. finansowych

IPSD
Iwona Leskiewicz – Specjalista ds. finansowych

NAWA (stypendia)
Anna Smurzyńska – Menedżer projektu
Iwona Leskiewicz – Specjalista ds. finansowych

PORTAL

Marta Kindrat – Kierownik projektu
Iwona Leskiewicz – Specjalista ds. finansowych
Sylwia Klepacka – Specjalista Sekcji Wsparcia i Obsługi Projektów
 

Premia na horyzont, Eurhisfirm
Anna Smurzyńska – Menedżer projektu
Halina Harewicz – Specjalista ds. finansowych

Premia na horyzont, HeartBIT
Anna Smurzyńska – Menedżer projektu
Halina Harewicz – Specjalista ds. finansowych

Premia na horyzont, Scalings
Anna Smurzyńska – Menedżer projektu
Halina Harewicz – Specjalista ds. finansowych

Scalings
Anna Smurzyńska – Menedżer projektu
Halina Harewicz – Specjalista ds. finansowych

SIS
Karolina Jankiewicz-Duleba – Specjalista ds. finansowych

Staże na Start ed. 1,2
Karolina Jankiewicz-Duleba – Specjalista ds. finansowych

SMAK
Anna Smurzyńska – Menedżer projektu
Dorota Birut – Specjalista ds. finansowych

Wysoko wykwalifikowane kadry (…) II
Aleksandra Skórska – Menedżer projektu
Iwona Leskiewicz – Specjalista ds. finansowych

Szkoła Orłów
Aleksandra Skórska – Menedżer projektu
Dorota Birut – Specjalista ds. finansowych

TaxAV4SRB (Visegrad Fund)
Anna Smurzyńska – Menedżer projektu
Halina Harewicz – Specjalista ds. finansowych
 
Uczelnia dostępna
Katarzyna Janicka – Menedżer projektu
Dorota Birut – Specjalista ds. finansowych
 
ZPU 2

Marta Kindrat – Kierownik projektu

Karolina Jankiewicz-Duleba – Specjalista ds. finansowych
Patrycja Abramowicz – Specjalista Sekcji Wsparcia i Obsługi Projektów
 
ZPU R

Marta Kindrat – Kierownik projektu

Karolina Jankiewicz-Duleba – Specjalista ds. finansowych
Patrycja Abramowicz – Specjalista Sekcji Wsparcia i Obsługi Projektów