Projekty

Granty na usługi doradcze - tworzenie skutecznych rozwiązań

Projekt obejmuje zakup przez przedsiębiorców usług doradczych od Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB). Wykonawcą usługi dla MŚP w ramach doradztwa może być wyłącznie Instytucja Otoczenia Biznesu.
Usługi doradcze mogą dotyczyć np.:

 • Opracowania modelu biznesowego;
 • Opracowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa;
 • Opracowania biznesplanu;
 • Oceny poziomu i rodzaju innowacji (procesowej i produktowej(usługowej);
 • Doradztwa w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.

Dotacja przeznaczona jest dla:
mikro/małych/średnich przedsiębiorstw z siedzibą w Obszarze Ziemi Dzierżoniowsko – Kłodzko – Ząbkowickiej, czyli w gminach: Bielawa, Duszniki-Zdrój, Dzierżoniów, Kłodzko, Kudowa-Zdrój, Pieszyce, Piława Górna, Polanica-Zdrój, Ciepłowody, Lewin Kłodzki, Łagiewniki, Kamieniec Ząbkowicki, Stoszowice, Bardo, Bystrzyca Kłodzka, Lądek-Zdrój, Międzylesie, Niemcza, Radków, Stronie Śląskie, Szczytna, Ząbkowice Śląskie, Ziębice, Złoty Stok.

Preferowane branże wpisujące się w tzw. Regionalne Inteligentne Specjalizacje Dolnego Śląska, czyli:

 • Branża chemiczna i farmaceutyczna
 • Żywność wysokiej jakości
 • Surowce naturalne i wtórne
 • Technologie informacyjno – komunikacyjne (ICT)
 • Mobilność przestrzenna
 • Produkcja maszyn, urządzeń, obróbka materiałów
Wartość projektu: 1 937 647,06 zł