Projekty

Żywność z recyklingu

 

 

Celem projektu jest opracowanie receptur produktów spożywczych (4 produkty) i kosmetycznych (2 produkty) wytworzonych przy użyciu surowców odpadowych, które będą mogły zostać wykorzystane przez konsumentów w celu ograniczenia zjawiska marnotrwastwa żywności w gospodarstwach domowych. Badania naukowe prowadzone będą przez SKN Zarządzania Bezpieczeństwem w Organizacji.

W ramach projektu powstanie również strona internetowa, na której publikowane będą wyniki badań laboratoryjnych oraz dobre praktyki w zakresie niemarnowania żywności. Ponadto zorganizowane zostaną warsztaty edukacyjne dla mieszkańców Wrocławia podzielone na dwa panele tematyczne: “Marnotrawstwo żywności w czasach inflacji – jak szukać oszczędności i nie wyrzucać jedzenia” oraz “Nie warto marnować żywności… użyj ponownie!”.

Program: Fundusz Aktywności Studenckiej (FAST)

Podmiot finansujący: Gmina Wrocław – Urząd Miejski Wrocławia

Kierownik merytoryczny UEW: dr inż. Ewa Marta Biazik

Menedżer projektu: Joanna Mrozek