Aktualności

DUT Call 2022

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi konkursu DUT Call 2022.

Termin naboru: Konkurs dwuetapowy:

         Pre-proposal submission deadline: 21 November 2022, 13:00 CET

         Full proposals submission deadline: 3 May 2023, 13:00 CEST

Konsorcjum: Minimum 3 podmioty z następujących krajów:

Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Litwa, Łotwa Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy

Dla kogo:

 • Organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę,
 • Przedsiębiorca – MŚP i duży przedsiębiorca,
 • grupa podmiotów – złożona z co najmniej dwóch organizacji prowadzących badania i upowszechniająca wiedzę lub z co najmniej jednej organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę i co najmniej jednego przedsiębiorcy. Grupa podmiotów może dodatkowo zawierać gminę lub powiat i/lub organizację pozarządową.

Cel projektu: wspieranie ponadnarodowych projektów badawczych i/lub innowacyjnych dotyczących wyzwań z jakimi mierzą się miasta, aby przejść na bardziej zrównoważoną gospodarkę i funkcjonowanie. Konkurs jest otwarty dla wielu różnych dyscyplin naukowych oraz projektów interdyscyplinarnych. Jego celem jest wspieranie szerokiego zakresu działań, od badań po innowacje i wdrożenia rozwiązań. Ważnym elementem jest włączenie interesariuszy w projekty oraz o uwzględnienie potrzeb użytkowników przy określaniu celów projektu.

Tematyka konkursu podzielona jest na trzy obszary:

Positive Energy Districts Pathway (PED)The Positive Energy Districts Transition Pathway (PED) – DUT Partnership

 • PED topic 1: Energy communities – energy transition driven by civil society
 • PED topic 2: Energy flexibility strategies – technological, legal, societal challenges
 • PED topic 3: Energy efficiency in existing urban structures

The 15-Minute City (15mC) – The 15-minute City Transition Pathway (15mC) – DUT Partnership

 • 15mC topic 1: Strengthen the mix of urban functions and services
 • 15mC topic 2: Foster sustainable options for personal mobility and logistics in urban outskirts (and beyond)
 • 15mC topic 3: (Re)imagine urban public spaces and streets for vibrant, sustainable neighbourhoods

Circular Urban Economies Pathway (CUE)The Circular Urban Economies Transition Pathway (CUE) – DUT Partnership

 • CUE topic 1: Urban Resource Sharing and Circularity
 • CUE topic 2: Nature-based solutions (NBS)
 • CUE topic 3: Urban food systems

Finansowanie:

Maksymalna kwota dofinansowania (Polska): 475 000 euro

Linki:

Źródło, więcej informacji: https://dutpartnership.eu/dut_call_2022/

Info Day 2: DUT Call 2022 (online) – 18 October 2022, 10 am-2 pm, rejestracja: https://dut-calls.b2match.io/page-621

Matchmaking Platform : https://dut-calls.b2match.io/home