Aktualności

„Studenckie koła naukowe tworzą innowacje" - nabór wniosków

Szanowna Państwo,
Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło kolejną edycję programu pod nazwą „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”, w ramach którego można składać wnioski o wsparcie dla studenckich kół naukowych.

 

Wsparcie może dotyczyć:

  • prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności mających na celu tworzenie lub modernizację technologii lub rozwiązań technicznych, i w promocji ich wyników,
  • transferu wyników prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych do sfery gospodarczej,
  • nabywania przez członków tych kół kompetencji miękkich potrzebnych do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych i promocji ich wyników, w szczególności w zakresie komercjalizacji tych wyników oraz związanego z nimi know-how, pracy w zespole i wystąpień publicznych,
  • zakupu certyfikatów i licencji niezbędnych w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami.
Maksymalny poziom dofinansowania: 70 tyś. zł.  
Okres realizacji projektów nie może przekraczać 12 miesięcy

 

Termin składania wniosków: Nabór wniosków w ramach programu trwa od dnia 10 października 2022 r. od godziny 08.00 do dnia 14 listopada 2022 r. do godziny 16.00.

 

Wnioskodawcą w tych projektach byłby Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu i mógłby złożyć nie więcej niż:
  • 3 wnioski dotyczące kół naukowych, które nie uczestniczyły w okresie 24 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w organizowanych na arenie międzynarodowej konkursach o tematyce badawczej lub naukowo-technicznej, do udziału w których są zapraszane koła naukowe działające w uczelniach;
  • 10 wniosków dotyczących kół naukowych, które uczestniczyły w okresie 24 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w organizowanych na arenie międzynarodowej konkursach o tematyce badawczej lub naukowo-technicznej, do udziału w których są zapraszane koła naukowe działające w uczelniach.