Aktualności

Tydzień z Klastrami HE: klaster 5 – Klimat, energia, mobilność

Szanowni Państwo,

przypominam, że 27 maja 2022 br. w godz. 10:00 – 13:00 odbędzie się webinarium (online) dotyczące klastra 5: Klimat, energia, mobilność.

Główne cele działań klastra to walka ze zmianami klimatycznymi, poprawa konkurencyjności branży energetycznej i transportowej oraz jakości usług, które te sektory dostarczają społeczeństwu (więcej informacji: https://www.kpk.gov.pl/horyzont-europa/klastry/klimat-energia-mobilnosc).

Link do rejestracji: https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/tydzien-z-klastrami-klaster-5-klimat-energia-mobilnosc-3