Aktualności

Szkolenie „Praca w środowisku industry CSPB - jak prowadzić zajęcia z wykorzystaniem środowiska wirtualnego, jak obsługiwać gry symulacyjne”.

Szanowni Państwo,

Biuro Projektu Portal serdecznie zapraszają pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na szkolenia z tematyki: „Praca w środowisku industry CSPB – jak prowadzić zajęcia z wykorzystaniem środowiska wirtualnego, jak obsługiwać gry symulacyjne”.

INFORMACJE:
Udział we wsparciu jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa jest dopełnienie formalności rekrutacyjnych, zakwalifikowanie się na kurs, uczestnictwo w co najmniej 80% wsparcia oraz wykorzystanie nabytych umiejętności w działalności naukowo-dydaktycznej w przyszłym semestrze (letni 2021/2022).
Forma szkoleń: na tę chwilę zdalna, jednak może ulec zmianie (w przypadku zmiany sytuacji epidemicznej)

Harmonogram szkolenia:
1. Część I – prof. Krzysztof Nowosielski – 16.12.21 (godziny podamy wkrótce);
2. Część II – dr inż. Ewa Walaszczyk – 4.01.22 i 5.01.22 godz. 10-12:45;
3. Część III – dr inż. Zdzisław Kes – 14.01.22 i 21.01.22 godz. 12-15.45.

Program szkolenia:
Część – 8 h:
4. Omówienie idei korzystania z CSPB
5. Zapoznanie z systemami sterującymi budynkiem CSPB
6. Zapoznanie z systemami audio i video
7. Procedura rezerwacji zajęć w CSPB i dopuszczania studentów do zajęć w CSPB (w tym zasady BHP)
8. Omówienie wybranych modeli gier symulacyjnych sfinansowanych w ramach projektu PORTAL
9. Realizacja wybranych symulacji
10. Możliwości i zasady wykorzystania stanowisk VR w zajęciach w CSPB

Część II – 8 h:
1. Zapoznanie z programem FlexSim
2. Obiekty i ich właściwości
3. Połączenia obiektów
4. Budowa modelu procesu 3D
5. Analiza podstawowych statystyk obiektów i modyfikacje modelu
6. Wprowadzenie do Process Flow
7. Budowa modelu w Process Flow

Część III – 8 h
1. Wprowadzenie do kokpitów (Dashboards)
2. Formanty wykorzystywane do budowy kokpitów
3. Zasilenie informacyjne formantów
4. Budowa kokpitów dla wcześniej utworzonych modeli
5. Analiza danych prezentowanych przez kokpity
6. Eksport danych uzyskiwanych z modelu
7. Omówienie możliwości wykorzystania eksperymentatora
Prowadzącymi są eksperci CSPB UEW: prof. Krzysztof Nowosielski, dr inż. Ewa Walaszczyk, dr inż. Zdzisław Kes.

ZAPISY:
• Zapisy poprzez wypełnienie dokumentacji w formie elektronicznej: formularz zgłoszeniowy oraz ankieta samooceny są dostępne pod adresem: https://forms.office.com/r/zH3wpERXvp
Zapisy do dnia: 08.12.2021.
Informację o zakwalifikowaniu przekażemy do dnia: 10.12.2021.
Regulamin projektu dostępny jest pod adresem: https://uewrc-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/sylwia_klepacka_ue_wroc_pl/ETlbp1Oe8SNBt8ZKgNuiSuYBdIajwcwpXNJ5MxJzYUuFZQ?e=Lnvh4X

Program jest realizowany w ramach projektu „Portal – Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.