Aktualności

Mechanizm HOP-ON w ramach programu Horyzont Europa

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do zapoznania się z instrumentem HOP ON w ramach programu Horyzont Europa, którego celem jest umożliwienie dołączenia do projektu instytucjom z krajów wideningowych.

Typ projektu: RIA (Research and Innovation Action)

Budżet konkursu: 40 mln EUR

Budżet pojedynczego projektu: 0,2-0,5 mln EUR

Planowana liczba dofinansowanych projektów: 80

Rozpoczęcie naboru: 04. Stycznia 2022

Zakończenie naboru: 20. Kwietnia 2022; 10. Listopada 2022

Warunki:

 • Do projektu może dołączyć jeden partner z kraju wideningowego, o ile w konsorcjum nie ma innych przedstawicieli krajów wideningowych
 • Zasada dobrowolności, nie naruszająca swobody budowy konsorcjum
 • Dołączenie do projektów II Filaru z podpisaną umową grantową
 • Dokładny opis partnera oraz jego wkładu w realizację projektu
 • Zgoda wszystkich uczestników konsorcjum
 • Dotacja przeznaczona w całości na działania realizowane przez owego partnera, poza opłatą koordynacyjną dla lidera (10%)

Wniosek składa koordynator projektu, do którego chcemy dołączyć za ogólną zgodą pozostałych członków konsorcjum.

Kraje wideningowe:

 • Państwa członkowskie: Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Grecja, Malta, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia + regiony zamorskie Francji, Portugalii i Hiszpanii;
 • Państwa Stowarzyszone: Albania, Armenia, Bośnia i Hercegowina, Wyspy Owcze, Macedonia, Kosowo, Gruzja, Mołdawia, Czarnogóra, Serbia, Tunezja, Turcja, Ukraina, Maroko.

Potencjalne korzyści mechanizmu hop-on dla Uniwersytetu:

 • Otwiera dostęp do istniejących zamkniętych konsorcjów
 • Zwiększa doskonałość badawczą instytucji w określonych dziedzinach
 • Rozszerza zasięg działań badawczo-rozwojowych uczestników i zapewnia dostęp do nowych zasobów talentów

Nowe kompetencje i umiejętności pracy w projektach międzynarodowych w tym zarządzania badaniami, ich upowszechniania i wykorzystywania.

 

Więcej informacji na temat warunków naboru znajduje się na stronie Hop On Facility (HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-07)

Horizon Europe Info Days 2021 –  1:45:00 – https://www.youtube.com/watch?v=BCUwNoeE2bE

Lista projektów, do których można dołączyć jest na bieżąco uzupełniania i znajduje się na stronie:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/horizon/hop-on